25 Mart 2010 Perşembe

Milliyetçilik üzerine Mehmet Akif Ersoy

ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?

müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,

ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
fikr-i kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize?

birbirinden müteferrik [ farklı ] bu kadar akvamı [ kavimleri ],
aynı milletin [ dinin ] altında tutan islam’ı,

temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir [ hayal kırıklığıdır ] …

arnavutlukla, araplıkla bu millet [ islam dini ] yürümez…
son siyaset ise türklük, o siyaset yürümez!

sizi bir aile efradı [ fertleri, bireyleri ] yaratmış yaradan;
kaldırın ayrılık esbabını [ sebeplerini ] artık aradan.

siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah [ allah korusun ],
ecnebiler [ farklı inançtakiler ] olacak sahibi mülkün nagah [aniden].

diye dursun atalar: ’kal’a içinden alınır.’
yok ki hiçbir işiten… millet-i merhume sağır!

bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye [ islam devleti ]…
girdiler aynı siyasetle bütün makbereye [ yıkılmış devletler mezarlığına ]

girmeden tefrika [ ayrılık, farklı davalar peşinde olmak ] bir millete, düşman giremez;
toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

bırakın eski hükümetleri meydandakiler
yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer,

işte fas, işte tunus, işte cezayir, gitti!
işte iran’ı da taksim ediyorlar şimdi.


mehmet akif ersoy, safahat, ifav, ist. 2005, s.161,162

1 yorum:

Yorum Gönder

Katkıda bulunanlar