7 Mart 2010 Pazar

Irkçılıkla ilgili Hadisler

Irkçılıkla ilgili Hadisler


 1. Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir." (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)

 2. "Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir." (Ebû Dâvud, Edeb 112)


 3. "Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder, milliyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya milliyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür." (İbn Mâce, Fiten 7)

 4. "Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir
  üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. üstünlük sadece takvâ iledir." (Cem'u'l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)

 5. “Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir: “Kaderiye (‘kişi kendi fiilinin yaratıcısıdır.’ cümlesinde ifadesini bulan, kaderi inkâr dâvâsı). Unsuruyet dâvâsı (ırkçılık) ve dinî meselelerde gevşeklik etmek.” (Taberanî, Mu’cemü’s-Sağir, 158)
 6.  
  (Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir.)
  [Ebu Davud]  Mehmet Akif Ersoy - IRKÇILIK

  “Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne
  Sarılıp sımsıkı dursaydın o milliyetine
  Arnavutluk ne demek, var mı şeriatte yeri
  Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri
  Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahud Kürd’e
  Acem’in Çinli’ye, rüçhanı mı varmış nerde?
  İslamiyette anasır mı olur ne gezer
  Fikr-i milliyeti tel’in ediyor Peygamber
  En büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın
  Adı batsın onu İslam’a sokan kaltabanın.
  Mehmet Akif Ersoy


0 yorum:

Yorum Gönder

Katkıda bulunanlar