25 Mart 2010 Perşembe

Milliyetçilik üzerine Mehmet Akif Ersoy

ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?

müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,

ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
fikr-i kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize?

birbirinden müteferrik [ farklı ] bu kadar akvamı [ kavimleri ],
aynı milletin [ dinin ] altında tutan islam’ı,

temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir [ hayal kırıklığıdır ] …

arnavutlukla, araplıkla bu millet [ islam dini ] yürümez…
son siyaset ise türklük, o siyaset yürümez!

sizi bir aile efradı [ fertleri, bireyleri ] yaratmış yaradan;
kaldırın ayrılık esbabını [ sebeplerini ] artık aradan.

siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah [ allah korusun ],
ecnebiler [ farklı inançtakiler ] olacak sahibi mülkün nagah [aniden].

Bediüzzaman ve IRKÇILIK

 Bediüzzaman'dan ırkçılık hakkkında bir kıstas

İster müspet ister menfi milliyetçilik olsun, her milliyetçilik akımından, ırkçılığa ve faşizme giden bir yol vardır sonucunu çıkarmak zor olmasa gerek. Nasıl ki, günahlar alışkanlık hale getirilirse kalp kararır ve kalpte imanın yerini küfür alırsa, milliyetçilik de sürekli alınır ve alışkanlık hale getirilirse, eninde sonunda yerini faşizm ve ırkçılığa bırakır düşüncesindeyim.
kaynak: http://www.derindusunce.org

IRKÇILIK

Irkçılık, toplumları sınıflandırmada (bölmede) kan ve etnik kökene önem veren bir yaklaşım tarzı. Evet ırkçılıkta üstünlük davası vardır. Ötekileştirme ve ayrımcılık vardır. Dahası kendinden olmayana düşmanlık vardır. Yukardaki ayetlerden de anlaşıldığı üzere  yaratıldığı madde ile övünen, kendini üstün sayan ve karşısındakini düşman bilen iblis ilk ırkçı varlıktır.

Şeytan

“Allah, “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne    alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi.
İblis: “Ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın.” dedi.  (Sad Süresi 75-76)

13 Mart 2010 Cumartesi

Mehmet Akif ve Irkçılık

Mehmet Akif ve Irkçılık
Mehmet Akif Ersoy Kesinlikle Irkçı Birisi değildir.  Konuyu sonuna kadar okumanızı isterim. 

Şayet Mehmet Akif ırkçı olsaydı,Arnavut ırkını ön plana çıkarırdı.Zira kendisi Arnavut kökenlidir.Onun Arnavutluğunu arkadaşı Mithat Cemal Kuntay bakın nasıl ifade ediyor: 
 
“Zola ne kadar İtalyansa,
Heredis ne kadar İspanyolsa,
Nice ne kadar Lehistanlı ise,
Kamus mütercimi Âsım ne kadar Arap’sa,
Kamus sahibi Şemsettin Sami ne kadar Arnavutsa,
Akif de o kadar Arnavut’tu.”
 
Milletlerin ayakta durabilmesi için birlik ve beraberlik şarttır.Bizleri birbirimize bağlayan ortak değerlerin deforme olmasına müsaade etmemeliyiz.Osmanlı Devleti’nin çöküşüne zemin hazırlayan hadiselerin başında milliyetçilik ve kavmiyetçilik hareketleri gelmektedir.Asabiyet davası cahiliyye adetlerinden biridir.
Resulullah Efendimiz pek çok hadis-i şeriflerinde ırkçılığı lânetlemiş ve yasaklamıştır:
“…Allah indinde en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır.Arap’ın Arap olmayan(Acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur.Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur.Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur.Beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur.
Üstünlük sadece takva iledir
.”

7 Mart 2010 Pazar

Aşık Veysel Şatıroğlu - IRKÇILIK

Senlik Benlik Nedir Bırak

Allah birdir Peygamber Hak
Rabbül alemindir mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldi sırası

Kürtü Türkü ne Çerkezi
Hep Ademin oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var mı ve neresi

Kurana bak İncile bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası

Binbir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi

Yezit nedir, ne kızılbaş
Değil miyiz hep bir kardaş
Bizi yakar bizim ataş
Söndürmektir tek çaresi

Kişi ne çeker dilinden
Hem belinden, hem elinden
Hayır ve şer emelinden
Hakikat bunun burası

Şu alemi yaratan bir
Odur külli şeye Kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir var varası

Cümle canlı hep topraktan
Var olmuştur emir Haktan
Rahmet dile sen Allah'tan
Tükenmez rahmet deryası

Veysel sapma sağa sola
Sen Allah'tan birlik dile
İkilikten gelir bela
Dava insanlık davası…

Aşık Veysel Şatıroğlu

Irkçılıkla ilgili Hadisler

Irkçılıkla ilgili Hadisler


 1. Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir." (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)

 2. "Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir." (Ebû Dâvud, Edeb 112)


 3. "Kim hevâsına uyarak bâtıl yolda cenkeder, milliyetçiliğe (asabiyet) çağrıda bulunur veya milliyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa, câhiliyye ölümü üzere (kâfir olarak) ölür." (İbn Mâce, Fiten 7)

 4. "Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir
  üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. üstünlük sadece takvâ iledir." (Cem'u'l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)

 5. “Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir: “Kaderiye (‘kişi kendi fiilinin yaratıcısıdır.’ cümlesinde ifadesini bulan, kaderi inkâr dâvâsı). Unsuruyet dâvâsı (ırkçılık) ve dinî meselelerde gevşeklik etmek.” (Taberanî, Mu’cemü’s-Sağir, 158)
 6.  
  (Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir.)
  [Ebu Davud]  Mehmet Akif Ersoy - IRKÇILIK

  “Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne
  Sarılıp sımsıkı dursaydın o milliyetine
  Arnavutluk ne demek, var mı şeriatte yeri
  Küfr olur başka değil, kavmini sürmek ileri
  Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkez’e yahud Kürd’e
  Acem’in Çinli’ye, rüçhanı mı varmış nerde?
  İslamiyette anasır mı olur ne gezer
  Fikr-i milliyeti tel’in ediyor Peygamber
  En büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın
  Adı batsın onu İslam’a sokan kaltabanın.
  Mehmet Akif Ersoy


Katkıda bulunanlar